בראשית

Reserved

שמות

Shemot

ויקרא

Vayikra

במדבר

Bamidbar

דברים

Devarim

Noach

Noach

וארא

Vaeira

צו

Tzav

נשא

Reserved

ואתחנן

Vaetchanan

לך לך

Lech-Lecha

בא

Bo

שמיני

Shemini

בהעלותך

Behalotecha

עקב

Eikev

וירא

Vayeira

בשלח

Beshalach

תזריע

Tazria

שלח

Shelach

ראה

Re'eh

חיי שרה

Chayei - Sara

יתרו

Reserved

מצורע

Metzorah

קרח

Reserved

שופטים

Shoftim

תולדות

Toldot

משפטים

Reserved

אחרי

Acharei

חקת

Chukat

תצא

Ki Teitzei

ויצא

Vayeitzei

תרומה

Teruma

קדושים

Kedoshim

בלק

Balak

תבא

Reserved

וישלח

Vayishlach

תצוה

Tetzaveh

אמור

Emor

פנחס

Pinchas

נצבים

Nitzavim

מקץ

Reserved

כי תשא

Reserved

בהר

Behar

מטות

Matot

וילך

Vayeilech

ויגש

Vayigash

ויקהל

Reserved

בחוקתי

Bechukotai

מסעי

Masei

האזינו

Reserved

ויחי

Vayechi

פקודי

Pekudei

 

 

 

 

ברכה

Reserved